LT

Kovai su fišingo atakomis planuojama pasitelkti prevencines priemones

Nuo 2020 lapkričio 2 d. prasidėjo dvejus metus truksiantis VU KnF ir partnerių inicijuotas projektas „CyberPhish“.

Šiai problemai spręsti VU KnF mokslininkai kartu su partneriais parengė starteginės partnerystės paraišką „Prevencinės priemonės kovai su fišingu 4-sios pramonės revoliucijos amžiuje“ ir gavo finansavimą pagal Erasmus+ programą.

Projekto tikslas – edukuoti aukštųjų mokyklų studentus, pedagogus, universiteto darbuotojus (bendruomenės narius), suaugusiųjų švietimo centrus ir verslo sektorius bei skatinti tikslinės grupės kritinį mąstymą kibernetinio saugumo srityje.

Projekto partneriai sukurs mokymo programą, el. mokymosi medžiagą, mišrią mokymosi aplinką, žinių ir įgūdžių įsivertinimo bei patikrinimo testus studentams ir kitiems naudotojams, siekiant apsisaugoti nuo fišingo atakų, įgyti kompetencijų, kurios padės atkreipti dėmesį į grėsmes ir imtis reikiamų prevencijos priemonių.

Projekto pradžioje numatyta atlikti studijų analizę apie fišingo atakų atpažinimą ir kritinį mąstymą taikant psichologinius aspektus. Taip pat būtų teikiamos rekomendacijos rengiant mokymo(si) priemonę. Gauti rezultatai padės sukurti: mokymo(si) programą ir medžiagą, testus, simuliacijų scenarijus ir gaires lektoriams mokytis bei rekomendacijas, kaip įsidiegti mokymo kursą.

Projekto pradžia 2020.11.02, projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto koordinatorius yra Vilniaus universitetas ir penki partneriai:
• Tartu universitetas (Estija)
• Altacom (Latvija)
• Informacinių technologijų institutas (Lietuva)
• DOREA švietimo institutas (Educational Institute, Kipras)
• MACDAC konsultacinė kompanija (Engineering Consultancy Bureau, Malta)