ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

 

Η κυβερνητική ασφάλεια γίνεται μία απο τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ψηφιακή εποχή, διότι η ενημέρωση γίνεται ένα ακριβό περιουσιακό στοιχείο που ασχολείται με ένα μεγάλο όγκο δεδομένων το οποίο βελτιώνει την επικοινωνία με το ψηφιακό περιβάλλον.

Η Ευρωπαική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει οτι, το 2019, περίπου 1 στους 3 Ευρωπαίους πολίτες ηλικίας 16 με 74 ετών, δηλώνουν οτι περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια και το ηλεκτρονικό “ψάρεμα”ήταν τα πιο συχνά περιστατικά ασφαλείας.

Το ηλεκτρονικό “ψάρεμα” είναι ένα απο τα μεγαλύτερα προβλήματα επειδή οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο λειτουργούν γρηγορότερα και καινοτομούν  τεχνολιγικά εργαλεία ώστε να πραγματοποιούν ηλετρονικές εκστρατείες “ψαρέματος”. Επομένως πρέπει να αναπτυχθεί ενα σύστημα καταπολέμησης του ηλετρονικού ψαρέματος που χρησιμοποιεί το ανθρώπινο ένστικτο για την ανίχνευση και την τεχνολογία σε κλίμακα απόκρισης, το οποίο θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο για το ευρύ κοινό. Για να δημιουργηθεί αυτό το σύστημα προυποθέτει εκπαίδευση των χρηστών του ώστε να ειναι ικανοί να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στις επιθέσεις ηλετρονικού “ψαρέματος”  με σωστό τρόπο.

Το διεθνές έργο “Safeguarding against Phishing in the age of 4th Industrial Revolution” το οποίο έλαβε θέση στο Πανεπιστήμιο του Βίλνιους της Σχολή του Κάουνας και των συνεργατών του ξεκίνησε το 2020 και θα διαρκέσει για 2 χρόνια.

Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εκπαιδεύσει μαθητές απο ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτές, πανεπιστημιακό προσωπικό (μέλη της κοινότητας), εκπαιδευτικά κέντρα, επαγγελματικούς τομεις (εργοδότες και εργαζόμενους) και να ενθαρύνει την κριτική τους σκέψη πάνω στο θέμα  της κυβερνοασφάλειας. Οι συνεργάτες του εγχειρήματος θα πρέπει να σχεδιάσουν ενα πρόγραμμα μαθημάτων, υλικο ηλεκτρονικής μάθησης, μία ανάμειξη μαθησιακού περιβάλοντος, γνώσης και ικανοτήτων αυτοαξιολόγησης και προσομοιώσεις συστήματος αξιολόγησης για μαθητές και άλλους χρήστες έτσι ώστε να αποτρέψουν τις επιθέσεις ηλεκτρονικού “ψαρέματος”, να αυξήσουν τις ικανότητές τους, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στις απειλές και στις κατάλληλες μεθόδους πρόληψης.